YENİVET

Hizmetlerimiz

LABORATUVAR

Hematolojik

Laboratuar ünitemizde IDEXX Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

Biyokimyasal

Ünitemizde biyokimyasal testler için IDEXX Vet Test 8008 cihazı kullanılmaktadır. Kan serumu ya da plazma ile çalışan bu cihaz ile kısa sürede güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu sonuçlara göre gerekli görülen tedavi kliniğimizde yapılmaktadır.

Hazır Paneller:
Diagnostik Sağlık Profili

Pankreas sağlığını izlemek ve karaciğer hastalıklarının bazı türlerini ayırt etmek istediğiniz hastalarınızın minimum veri tabanını oluşturmak için bu profili kullanın. ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP, GLOB

Genel Sağlık Profili

Yaşlı ve hasta hayvanlara yaptığınız sağlık taramaları ayrıca hasta hayvanların değerlendirilmesi için bu profili kullanınız. ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CHOL, CREA, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP

Preanestezik Panel

Bu kullanışlı 6 parametrelik panel ile hastanıza uygulayacağınız anestezi güvenilirliğini test ediniz. ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP

 • Dışkı Tahlili
 • drar Tahlili
 • Spesifik Hastalık Testleri

Genellikle viral kökenli olan bu hastalıkların teşhisi için test kitleri kullanılmaktadır.

 • Canine Distemper / Köpek Gençlik Hastalığı
 • Canine Parvoviral Enterit / Köpek Kanlı İshal Hastalığı
 • FIP (Feline Infectious Peritonitis)
 • FIV (Feline Immunodeficiency Virus) / Kedi AIDS Hastalığı
 • FeLV(Feline Leukemia Virüs) / Kedi Lösemi Hastalığı
 • HW (Heartworm) / Köpeklerde Kalp Kurdu Hastalığı
 • Ehrlichiosis / Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı
 • Lyme Virus / Köpeklerdeki Lyme Hastalığı
 • Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı
YeniVet