YENİVET

Hizmetlerimiz

OPERASYONLAR

Cerrahi Operasyonlar

Kliniğimizde, tüm cerrahi operasyonlar, yüksek standartlarda, modern cihaz donanımına sahip ameliyathane koşullarında yapılmaktadır. Operasyon öncesi radyografi kan ve idrar tahlili ve gerekli olan diğer testler yapılarak hastanın fiziki durumu değerlendirilmektedir. Ayrıca; hastalarımızın operasyon esnasında ve sonrasında tam uyanma evresine kadar kalp dolaşım sistemi, oksijen miktarları, ısıları ve tansiyonlarında oluşabilecek olumsuz değişikliklerin anlık takibini sağlayan yoğun bakım monitörü kullanılmaktadır.

Kemik Hastalıkları

Her türlü kırıklar,kemik deformasyonlarının operatif sağaltımı, amputasyonlar.

Eklem Hastalıkları

Eklem çıkıkları ve tesbiti, çapraz bağ kopması,eklem stabilizasyonu (artrodesis)

Kas ve Tendo Operasyonları

Kas yaralanmaları,her türlü deri ve yumuşak doku yaraları ve tümörleri,tendo kopmaları

Karın (Abdomen ) Bölgesi Operasyonları
 • Mide torsiyonu,gastrotomi,mide yırtılmaları,diagnostik laparotomi
 • Enterotomi, enterektomi, mega kolon, rectum diverticulum, prolapsus recti, anal keselerin ve tümörlerinin alınması
 • Safra kanalı tıkanıklığı, dalak extirpasyonu
 • Böbrek taşları ve tümörleri,nefrektomi.üretrestomi,idrar kesesi taşları ve tümörü,prostat tümörleri
Jinekolojik Operasyonlar ve Fıtıklar

Orsidektomi,ovariohisterektomi,sezeryan,pyometra,meme tümörleri, Hernia diyaframatika, İnguinal, perineal, göbek, kasık ve karın fıtıkları.

Kulak ve Üst Solunum Bölgesi Operasyonları
 • Kulak kepçesinin hematomu,rezeksiyonu,
 • Dış kulak kanalı drenajı, polip rezeksiyonu, total ablasyonu
 • Orta ve iç kulak kanalı operasyonları; Bulla osteotomisi
 • Tonsillektomi, Nasofarengial polip rezeksiyonu
 • Yumuşak damak sarkması
Göz Operasyonları
 • Göz kapaklarında oluşan kitlelerin operatif tedavisi
 • Kornea yaralanmalarının operasyonu
 • Konjuktiva yırtıklarının operasyonu
 • Göz kapaklarındaki anatomik problemlerin (entropiyum, ektropiyum) operasyonla düzeltilmesi
 • Harder bezi hiperplazisi operasyonu
YeniVet